Vítejte

Láska není v druhém člověku, je přímo v nás: probouzíme ji. Ale abychom to dokázali, potřebujeme toho druhého.

Neschopnost rozhodnout se je bolestí ze všech největší!

Přijmeme-li vše, co je v nás chybného- a přesto se domníváme, že si zasloužíme radostný a šťastný život, pak otevřeme nesmírné okno, jímž může vejít Láska. Nedostatky potom ponenáhlu mizí, protože šťastný člověk se nedokáže dívat na svět jinak než s Láskou-tato síla obrozuje vše, co ve stvoření existuje.