Plán vzevstupu

Plán Vzestupu – část 1 (Astharovo velitelství via. Erik Klein)

Cobra: „Před mnoha lety poskytnulo Aštarovo Velitelství docela přesného průvodce pro proces Vzestupu skrze kanál Erika Kleina. Zde jsou nahrávky těchto chanelingů, které nám byly poskytnuty skrze kontakt uvnitř Bratrstva Hvězdy:“

Plán Vzestupu – část 1

channelováno Erikem Kleinem

Dvojplamen je, dalo by se říct, vaším rovnoprávným či opozitním dvojníkem či dalším aspektem vašeho Vyššího Já. Je to bytost, která je s vámi neoddělitelně spojena, je to bytost, která pochází ze stejné doby jako vy.

Mohlo by se říct, že jste se v jistý okamžik manifestovali jako individualita. Pocházíte z dvojkombinace, z dvojplamene. Pokud tedy vy představujete ženský aspekt sama sebe, existuje i mužský aspekt, pokud to tak z nedostatku lepší terminologie můžeme říct. Je to bytost, která je vaším ideálním partnerem.

Jeden z aspektů Vzestupu v obecné rovině je, že budete znovu spojeni s esencí vašeho dvojplamene. A to je moc hezké. V člověku je velmi silně zakořeněna touha po spojení s dvojplamenem, po ideálním vztahu, po vyjádření ideální lásky. Dalo by se říct, že je to to, co vás pudí do vytváření vztahů. Protože na určité úrovni si jste vědomi toho, že někde musí existovat ideální vztah, připadá vám to přirozené. Takže dvojplamen je pro vás dokonalý vztah; je to bytost, která s vámi nejvíc ladí a která je na jisté úrovni vlastně část vás samotných.

Mnoho esencí vašeho dvojplamene se v této době nenachází ve fyzické formě; pracují z vzestoupeného stavu. Myslím, že někteří z vás máte dvojplameny, které se s vámi při vašem vzestupu znovu spojí. Pokud tedy máte potíž najít pro sebe dokonalého partnera, možná pro to existuje dobrý důvod. Možná, že zde není.

Když rostete po duchovní stránce, je to něco jako magnetické přitahování se, k němuž začne mezi dvojplameny docházet, protože pokud by oba dvojplameny byly na Zemi, tak jakmile by na duchovní úrovni povyrostly, magnetická přitažlivost mezi nimi by si je k sobě přitáhla.

Když nejsou ve fyzické inkarnaci oba plameny, přitáhnou se vzájemně v době Vzestupu. To je kapitola sama pro sebe. Ale toto je takový malý přehled toho, jak to s dvojplameny vypadá. Je to nádherná zkušenost.

Také existuje něco jako rodiny duše. Jak se budete vyvíjet, budete se s nimi čím dál víc spojovat, zejména po vašem vzestupu. Existují bytosti, které vznikly ve stejné době jako vy, na stejném místě jako vy a stejným způsobem, jako vy, a které mají stejné vlastnosti jako vy sami.

A je tu takový výrazný pocit rodinného spojení. Pokud jde o spojení s nimi, většina vaší rodiny se nenachází ve třídimenzionální realitě, většina vašich kontaktů čeká na to, až vzestoupíte a pak se s nimi spojíte. Až vzestoupíte, budete si opět vědomi toho, kdo opravdu jste a jaká jsou všechna tato spojení.

A bude to něco jako probuzení se ze snu a upamatování se na to, kdo jste. Když se ráno probudíte, možná si uvědomujete, že jste měli divný sen, velmi silný a přesto, za třicet vteřin jste již plně probuzeni a plně přítomni, při svém normálním vědomí a jste normální osobností.

Takto nějak vypadá proces Vzestupu; probudíte se z této třídimenzionální zkušenosti

a nebude to trvat déle než třicet vteřin a znovu se spojíte a seznámíte s vaším Vyšším Já, s vaší skutečnou vlastní osobností a pak to teprve bude sen, víte?

Je mnoho proměnných, které určí načasování této události. A není to pod naší kontrolou, dokonce ani pod mou kontrolou, i když si přeji, aby tomu tak bylo. Ale poslední slovo bude mít Nejvyšší zdroj, který určí, kdy je správný čas na to, aby začaly vlny Vzestupu.

Takže čekáme na to, až se pro první vlnu shromáždí tolik hvězdných semínek, kolik je to jen možné. Vlastně, vyzýváme první vlnu, aby to riskla. Protože ti z vás, kteří jdou do první vlny, budou mít málo podkladů, kromě našich channelingů, našich informací, svých vlastních spirituálních zážitků o naší přítomnosti a svých vlastních přesvědčení a své vlastní víry.

Ti, kdo půjdou v druhé vlně a ve třetí vlně, budou mít určitý hmatatelný prožitek, že je to možné, protože na vlastní oči budou vidět ty, kdo toho již dosáhli. Což budete vy.

Váš postoj bude takový, že spíše budete každý den čekat a doufat, že přijde Vzestup a vysvobodí vás ze života ve třetí dimenzi, který mnozí z vás nedovedou prožívat bez toužení, a ta touha ve vás bude narůstat, když si uvědomíte, že je to pravda.

Protože ve vás je část, která již nějakou dobu touží po návratu. Ale já vám doporučuji, abyste zaujali postoj, že jste připraveni jít kdykoli, a že udržujete ve svých životech odpovědnost a povinnosti a že jste připraveni zůstat tak dlouho, jak to bude zapotřebí. Nemyslím, že by to trvalo víc než pět let; myslím, že to bude mnohem méně.

Ale já si myslím, a podle toho se chováme, že Stvořitel schválně čeká až do posledního možného okamžiku, aby se do první vlny sešlo tolik hvězdných semínek, jak to jen bude možné, aby byl maximální počet Vzestoupených mistrů, kteří se vrátí, aby činili maximální míru dobra, aby byla Země zaplněna Kristy.

Takže pokud to trvá déle, než jste doufali, je to dle mého názoru proto, že se čeká až do poslední chvíle. Protože čím víc lidí bude v první vlně, tím víc lidí bude zachráněno v dalších vlnách a tím víc lidí tím projde.

Znovu říkám: první a druhá vlna budou hlavně tvořeny hvězdnými semínky, která jsou probuzena, a ve druhé vlně bude, jak doufám, pravděpodobně obrovské množství hvězdných semínek.

Doufejme, že i někteří lidé, kteří nepatří do té kategorie, budou dostatečně otevřeni, aby šli v podstatě ve třetí vlně, k níž dojde v posledním okamžiku, před hlavní transformací či kataklyzmatem, za které to můžete považovat. Já tomu budu říkat transformace povrchu zemského. V té době nebude možné udržet na této planetě život.

S největší pravděpodobností se to stane v tomto desetiletí. Myslím, že Aštar vám o tom může podat víc informací s větší přesností a vědeckým způsobem, ale vězte, že naším cílem je v těch třech vlnách Vzestupu vyzvednout z tohoto světa do vyššího stavu vědomí tolik bytostí, kolik to jen bude možné.

Země projde transformací. Stane se pětidimenzionální bytostí. Pak nastane znovu osídlení Země mnoha bytostmi, které jsou ve stavu, kompatibilním s pěti dimenzionální realitou.

Mohli byste říct, že brzy nebude nikomu dovoleno být pozemšťanem, pokud nebude Vzestoupeným mistrem.

To je výborná otázka. Samoléčení, o kterém hovoříte, je cosi, o čem se budeme hodně bavit v rámci toho kurzu, který probíhá. Dovolte mi říct, že máte emocionální tělo – každý z vás, které je s vámi po mnoho životů, po všechny vaše životy.

Ono uchovává a přenáší tlak mnoha negativit, strachů a zmatení a vy všichni jste tím ve svých emocionálních tělech poznamenáni. Pokud jste na sobě pracovali, pokud jste dělali léčení a meditace, hodně jste toho zpracovali. Pokud jste tu noví, pak máte trochu víc práce.

Ale presto bych řekl, že transformace, kterou všichni potřebujete, není nic, co by si vyžádalo mnoho času. Pro Vzestup nepotřebujete být vyléčeni na sto procent; celkově, ani emočně či duchovně. Ale bude pro vás snadnější projít tím procesem, bude to pro vás příjemnější a toto je pro vás příležitost, abyste to udělali.

S každým z vás můžeme učinit zázraky. To je naším záměrem. Byli zde lidé v prvních a druhých třídách, kteří nijak zvlášť nemeditovali, ani nic podobného, a v průběhu těch seminářů začali meditovat a cítili spojení se svými průvodci a na konci semináře sami channelovali s Vzestoupenými mistry.

To se může stát v důsledku vaší interakce s námi. Budeme s vámi pracovat, hlavně pokud si zvolíte jako váš cíl tuto cestu Vzestupu. Pak budeme s vámi pracovat víc napřímo a dosti výrazně. Budeme vás zalévat lásku a léčením.

Budeme vám pomáhat propouštět omezení, která jste přijali, všechnu bolest a utrpení, které každý z vás absorboval a které různým způsobem vězí ve vašich emocionálních tělech a ve vaší bytosti. Toho se lze zbavit, lze to uvolnit.

A nemusí to být bolestivé. Nemusí to být vysloveně těžké. Bude to náročné. Tak například teď řeknu, budu předpokládat, že na konci tohoto kurzu budete pociťovat odhodlání projít Vzestupem a projít kurzem.

A pak můžete mít pocit, že máte před sebou spoustu práce anebo že je zapotřebí udělat hodně léčení. Udělám, co budu moct, abych vás tomu procesu otevřel a budeme dělat meditaci. Pokud budete chtít, můžete v meditaci dostat vedení. Pomohu vám anebo vám pomohou druzí.

A když sami poctivě požádáte a budete mít v srdci upřímné přání, nevidím důvod, proč byste neprošli. Když neprojdete v první vlně, pokud nemáte jít v první vlně, možná ještě nejste zcela připraveni anebo je nějaký jiný důvod, proč jste si zvolili nejít v první vlně, pak ale bude druhá vlna, k níž dojde ne moc dlouho po první vlně a vy budete v té době pravděpodobně dobře připraveni.

Ale já bych se nevzdával a nemyslel bych na to, že se nevyléčím a že nebudu v první vlně. Vy nevíte, kdy se to stane. Kdy rozpoznáte, že jste velmi mocné a božské bytosti. Přijali jste, jako všichni, různá omezení a závoje a přijali víc bolesti v životě anebo do sebe a svého těla víc hustoty, která zde existuje. To bude uvolněno.

Pokud si to budete skutečně přát, bude to uvolněno. Můžete se na tom podílet a hodně se toho bude dít bez vaší aktivní účasti. Je to čas, kdy se budou dít zázraky, a já si myslím, že to není až tak velký zázrak, jak byste si mohli myslet.

Takže buďte pozitivní a čiňte svou volbu ne na základě toho, co si myslíte, že je možné, ale čiňte volbu na základě toho, co byste chtěli, pokud by bylo možné cokoliv. Možná v srdci pocítíte něco jako: „Och, nejsem toho hoden/hodna“. Anebo „Nejsem ještě pro Vzestup připraven/a“.

A možná vaše srdce bude cítit, že byste chtěli vzestoupit, víc, než cokoliv jiného na světě v této době. Můžete se spojit s tou vaší částí, která má pocit, že to nedokážete, anebo si můžete zvolit spojit se s částí, která ví, že to chce.

Takže se s tou vaší částí spojte. To je v podstatě vše, co je zapotřebí udělat. Dostane se vám vedení a budete vedeni do různých zážitků a zkušeností, tak jak jste byli přivedeni k tomuto zvláštnímu channelingu. Náhody neexistují. My tady neshromažďujeme neužitečné lidi. My shromažďujeme pouze nádherné bytosti. A vy všichni patříte do této kategorie.

Možná uvidíte plavidlo Aštarova velitelství. Samozřejmě, že my se můžeme zmaterializovat v tří dimenzionální kouli, kde nás můžete vnímat a v budoucnosti se to stane v masovém měřítku. Takový je plán. V poslední fázi závěrečné evakuace bude Země viditelně obklopena plavidly, ale většinou zůstáváme neviditelní a v páté dimenzi, protože je to mnohem bezpečnější.

Aštarovo velitelství kontaktovalo všechny světové vůdce, ale světoví vůdci nebyli velmi otevřeni k výměně informací a k otevření se naší přítomnosti, takže z toho důvodu není pro Aštarovo velitelství příliš bezpečné se manifestovat do třídimenzionální reality.

Plejáďané a bytosti z původního Orionu jsou také pozitivní. Hvězdná brána v souhvězdní Orionu je interdimenzionální prostup do jiných dimenzí, dalo by se říct. Přes tento prostup přišlo ve svých světelných vozítkách mnoho vzestoupených bytostí.

Mohli byste se zeptat: “Proč jsme my tak odlišní? Proč jsou naše srdce trochu víc otevřena a proč jsou naše mysle trochu víc otevřeny této možnosti? Je to proto, že jste trochu vyššího původu. Ti, kdo jsou teď se mnou v této místnosti, jsou něčím, co bych označil jako pracovníky světla či hvězdná semínka. Jste, ať věříte, či ne, velmi vyspělé bytosti.

Jste velmi krásní. Dodal bych, že odvážní. Protože patříte k těm, kdo se před mnoha tisíci lety rozhodli přijít sem, opustit vzestoupený stav, a vzít na sebe inkarnace v třetí dimenzi, abyste mohli pomáhat lidstvu, abyste mohli pomáhat transformaci této planety.

Je čas, abyste si uvědomili svůj původ a alespoň do určité míry si začali sebe vážit za to, kdo jste – za tou svou myslí a osobností, za vaším omezeným vnímáním sebe sama. Proto jste první, kdo to slyšíte, či mezi prvními.

A proto si uvědomujete možnost těchto věcí. Mnoho z vás už tyto popisy Vzestupu slyšelo a z nějakého důvodu jste to nechtěli přijmout. Z nějakého důvodu někteří ještě trochu spí nebo tomu nevěří. Jejich čas přijde, ale teď je váš čas.

Udělali jste toho hodně, jako individuality jste byli spíše úspěšní a na kolektivní úrovni bych řekl, že změna, která byla pro tuto planetu zamýšlena, nešla tak hladce a rychle, jak jsme doufali, když bylo rozhodnuto o tomto procesu a kdy bylo rozhodnuto o vás, že se sem budete inkarnovat.

Proto původní plán tentokrát vyžaduje trochu podpory. Stalo se, že většina hvězdných semínek zaspala. Proto je svět tak ospalý a dokonce i hvězdná semínka spí, protože planetu obklopuje aura zmatení a spánku. Světlo se ještě dovnitř zcela neprodralo, i když v tom činí velké pokroky.

Proto vás žádám, abyste se otevřeli možnosti vašich Vyšších Já, vašich světelných těl, vaší vlastní božskosti a otevřeli se možnosti, že jste vzestoupené bytosti, které v jisté chvíli v dějinách sestoupily sem, aby dělaly práci, kterou jste dělali a nyní nastal čas. Vaše vnitřní hodiny zazvonily, váš budík naskočil a vzbudil vás.

Zaslechli jste slovo Vzestup, možná jste o tom někde četli informaci anebo ji slyšeli a váš vnitřní budík zazvonil. Něco ve vás řeklo: “Hm, to je pro mě“.

Je to proto, že jste naprogramování, abyste se probudili. Jste naprogramováni pro tuto dobu, protože jste věděli, že bez ohledu na to, co se ve vašem životě ve 3D stane, nebude na vás zapomenuto, když přijde hierarchie, aby- jak to popsat- pozvedla vědomí a vše pozvedla a transformovala.

Takže nyní je váš čas a vy jste zváni, abyste se probudili a vy se docela krásně probouzíte. Je toho ještě třeba udělat víc a víc prožít. Zažijete to.

Protože, víte, je do toho hodně zapojeno Aštarovo velitelství a mimozemské vzestoupené bytosti. Zemi obklopuje mnoho lodí. Nevidíte je, protože se nacházejí ve vyšších dimenzích. Pro vaše pozemské radary jsou neviditelné. Nevidí je ani raketoplány.

Ale dovolte mi říct, že nebe je plné vzestoupených bytostí, čekajících na tuto dobu, které se připravovaly na tuto dobu, aby dělaly tuto práci, toto pozvednutí. Takže, co se děje? Máte mnoho zážitků. A přesto se stále vracíte do toto těla, protože toto tělo je platforma, z níž se odehraje výstup do páté dimenze.

Je to záměr, mít zejména v této době fyzické tělo, takže si myslím, že váš vzestup nebude podobný mému vzestupu, že vy svá těla neopustíte, když půjdete do vysokého stavu vědomí, ale že vaše těla budou také transformována.

Molekuly a atomy, vaše subatomární částice, vše, co jste, bude transformováno a frekvence toho všeho se navýší na 5D, proto budou tři vlny Vzestupu. První dvě vlny budou představovat návrat hvězdných semínek do jejich skutečného stavu bytí, dojde k znovu vzestoupení vás – těch, kdo původně jste vzestoupenými bytostmi, které sem přišly.

Doufáme, že se probudí mnoho těch pracovníků světla a že využijí příležitost vrátit se v první či druhé vlně Vzestupu. První vlna je na spadnutí, řekl bych a doufám, že k ní dojde velmi brzy. Myslím, že čím dříve, tím lépe. Protože těm, kde vzestoupí v první vlně, bude dána příležitost vrátit se brzy na Zemi jako Vzestoupení mistři. Kráčet mezi lidmi a učit a provádět zázraky, dělit se o toto neuvěřitelné poselství a pomáhat při transformaci lidských bytostí.

Nakonec, to je důvod, pro který jste sem přišli a je čas otevřít se možnosti, že můžete dokončit své poslání na Zemi a dělat svou práci z vyšší perspektivy mnohem efektivněji, než když jste byli zapojeni do života ve 3D a do jeho omezení.

Takže při Vzestupu první vlny je možnost volby. A bude vám dáno mnoho na výběr. Můžete si vybrat, že se vrátíte jako Vzestoupení mistři ve světelných tělech, v nesmrtelném těle, se schopností materializovat a dematerializovat dle přání, přeskakovat tam a zpět mezi plavidly a planetou.

Provádět zázraky, vytvářet věci spontánně z éterické substance, léčit, dělat mnoho zázračných věcí. Krátce, budit hodně pozornosti. Zatím jste moc pozornosti nevzbuzovali, že? – při vší té vaší práci, ve vašich meditacích a ve chvílích, kdy jste to vše sdíleli. Přineslo to nějaké dobro, ale většinou to pouze pomáhalo při tom, že se hvězdná semínka znovu spojovala.

Nemělo to valný vliv na lidstvo jako celek. Doufáme, že toto bude mít větší dopad, když se vrátíte jako Vzestoupení mistři a vyvoláte tu docela velký rozruch. Když budete Vzestoupenými mistry, nebudete ovlivněni negativitou a pochybnostmi a strachem a penězi a podobnými omezeními.

Budete moct být tak radikální a tak odvážní, jak ve skutečnosti jste, jakými jste byli, než jste na sebe navlékli závoje. Ty závoje budou z vás odstraněny. Takže toto je jedna možnost; je to volba, kterou, jak doufáme, si zvolí mnozí z vás. Není to povinné. Když vy, jakožto hvězdné semínko, vzestoupíte v první vlně a budete dělat jinou službu, v jiné oblasti – s Ašatarovým velitelstvím nebo se vrátíte do místa svého původu, musím říct, že je to také možné.

Jako vzestoupené bytosti vždy děláte nějaký druh služby, ať tak či onak, jenom tím, že jste a vyzařujete svojí přítomnost, ať jste kdekoliv. Přišli jste z mnoha různých míst, z různých úrovní vědomí, z různých andělských říší, různých stavů bytí a budete mít příležitost vrátit se ke svým rodinám duše či ke svým kořenům.

Pokud jste se na Zemi necítili dobře a jako doma, byl pro to dobrý důvod. A je to dobře a je to požehnáním, že tomu tak bylo, protože to vás udrželo ve trochu víc probuzeném stavu, ve stavu, kdy jste tak trochu doufali v něco víc. Takže zde je „něco víc“.

Kromě práce, kterou děláme těmito komunikacemi a poselstvími a tím, že rozšiřujeme duchovní růst jednotlivců, pracujeme s planetou a již nějaký čas pomáháme planetě udržet rovnováhu. Doposud jsme pracovali na tom, abychom zabránili aktivitám na narušených liniích. Ty aktivity přestaly, je čas nechat to proběhnout a to se děje: zemětřesení, atd.

S našimi technologiemi jsme pracovali tím, že jsme pomáhali trochu kontrolovat rotaci Země, do jisté míry řídili, jak se vychyluje, což nevyhnutelně směřuje k novému posunu pólů. Dělali jsme toho hodně, abychom soustředili světlo, které je vysíláno od samotného Stvořitele přes celý vesmír, zejména jsme pracovali s energetickými mřížkami.

Je těžké to popsat. Kolem planety existuje síť, něco jako meridiánová síť, s různými vortexy a my ji používáme, abychom pomohli vyvažovat a kontrolovat rozsah a povahu duchovního paprsku, který vyzařuje do vašeho světa. Je to pomoc při zajišťování rovnováhy.

Protože váš svět se teď nachází ve stavu velmi křehké rovnováhy a my již nějakou dobu děláme, co můžeme, abychom umožnili vám a všemu lidstvu mít maximum času na duchovní vývoj, připravit se na změny a na Vzestup, který se v tomto světě odehrává.

Pokud jde o Vzestup, tak jak jsem již řekl, i samotná Země vzestupuje. Je to nevyhnutelný vývoj, který musí proběhnout. A bude mít za následek určité změny na Zemi a s největší pravděpodobností bude docela dramatický. Pracujeme na vzestupu jednotlivců a to velmi intenzivně, zejména teď, protože doba je tak kritická.

Snažíme se dostat k tolika bytostem, jak je to jen možné, hlavně k dobrovolníkům z řad hvězdných semínek. Vy, kdo jste byli v minulosti mezi námi, se vrátíte, abyste byli opět s námi. Také pomáháme těm na této planetě, kdo jsou v této době otevřeni duchovnímu růstu a uvědomění.

Všichni, kdo mají v srdci lásku, cítí toto vyzařování, s kterým pomáháme, a dostávají od nás na nevědomé úrovni zprávy. Činí mi velké potěšení být zde s vámi. Někteří z vás jsou pro mě noví, alespoň zde na této mimořádné akci.

Sledovali a pozorovali jsme vás již nějakou dobu. Musím říct, že jste mimořádní lidé. Záříte o trochu víc než většina ostatních vašich příslušníků zde na Zemi. Proto je velmi těžké, abyste unikli naší pozornosti. A protože tolik svítíte, je pro nás snazší se na vás napojit a najít vás, bez ohledu na to, zda byste se mohli chtít schovat.

A dělit se s vámi o lásku, kterou máme. Dary, které máme, na vás čekají. Z naší strany je to čas velké oslavy a myslím, že brzy nastane doba velkých oslav z vaší strany. Jde o to, abyste přijali tyto informace a hlavně přijali tyto nové energie, které se manifestují a když to uděláte, zjistíte, že se samotný váš život stává stále víc jednou oslavou a že máte v sobě víc radosti a lásky.

A věci začínají vypadat dost pozitivněji. Po mnoho životů jste byli obklopeni negativními myšlenkami a vyzařováním. My ve vás ty programy zrušíme po vašem vlastním způsobu; nevymýváme vám mozek, ale zaléváme vás tak velkou láskou, že musíte roztát.

Někteří z vás jste si trochu víc zatvrdili srdce ve snaze ochránit se a já to chápu. Patří to k vašemu procesu růstu, ale my ten led rozpustíme. Protože to, s čím přicházíme a o co se chceme s vámi podělit, je stejná láska, jakou vyzařoval každý mistr, který zde na Zemi byl. Bude vám nabídnuto mnoho vzdělávání, zkraje budete moct zažívat hodně zázraků, dokud se neaklimatizujete.

Vezmeme vás na velké lodě, na mateřské lodě. Tam budou velké oslavy. Začínáme být netrpěliví, abychom se s vámi setkali zrovna tak, jako vy s námi. A zjistíte, že je hodně pravděpodobné, že někteří z vás jste nás ve svém duchovním vývoji předběhli, takže bych vám doporučoval, abyste k nám nevzhlíželi jako k bohům, kteří jsou nad vámi a které je třeba vzývat, ale spíše abyste se na nás dívali jako na bratry a sestry.

Také budete mít příležitost, pokud si to zvolíte, že budete chtít zůstat na lodích. Ty lodě, na kterých budete ubytováni, jsou docela velké. Samozřejmě, existují i rakety, říká se jim plošiny; jedna se nachází zrovna nad tímto domem, protože toto je jedno z hlavních sídel Aštarova velitelství v této oblasti.

Nad touto budovou máme komunikační platformu, která je na éterické úrovni. Ale vás vezmeme na mateřské lodě a tam si budete moct odpočinout a zrelaxovat se, protože někteří z vás jsou docela unavení z vašich omezení třetí dimenze. Bude to čas, kdy budete moct znovu poznat svoji duchovní sílu, svoji Já Jsem přítomnost; splynete s nimi a opět se stanete Vzestoupenými bytostmi.

Bude třeba, abyste znovu absolvovali výcvik, s přihlédnutím na tvořivost, řekněme, na manifestaci, znovu se seznámili se svými schopnostmi a s tím, jak je používat. Ale již nebudete muset bojovat, anebo žít v rovině přežití. Budete mít to, co si budete přát, okamžitě manifestované, na základě svého přání, tak, jak to mohou dělat všechny vzestoupené bytosti.

Takže, jaké je to, žít na lodi, na éterickém, pětidimenzionálním plavidle? Je to docela příjemné a hezké. Některé lodě mají v průměru stovky mil. Jsou na nich nastaveny cykly, jako vy zde prožíváte dny a noci, ty cykly jsou tam simulovány. Sluneční světlo je zpřístupněno takovým způsobem, že máte prožitek dne a noci.

Jsou tam přírodní místa, máme tam lesy, potoky a jezera, oceány, plné zvířat. Dodám ovšem, že tam není ani jeden jedovatý dub. Pečlivě jsme vybíraly druhy, abychom něčemu podobnému zabránili. Dalo by se říct, že je tam život podobný ráji.

Taková bude i Země po svém vzestupu, poté, co se budou manifestovat změny na Zemi a Země se stane pětidimenzionální bytostí. Nastane doba, kdy těm, kdo budou evakuováni, bude dána příležitost vrátit se na Zemi jako vzestoupené bytosti a znovu Zemi kolonizovat.

V té době bude Země výrazně vylepšena. A ty bytosti, které budou žít na Zemi, budou mít stejné schopnosti, jako Vzestoupení mistři, jak to teď máme my, z jiných úrovní.

Doufáme tedy, takový je plán, a myslím, že je to docela vynikající plán, že když se vrátí dostatečný počet lidí a na Zemi se bude manifestovat dostatek Vzestoupených mistrů, a to v každém národě, a to dramaticky, vytvoří se tlak na média a mělo by to inspirovat další lidi, aby zjišťovali, co se děje, a co je to, tato nová doba, která se manifestuje.

A bude další výuka a budete procházet výcvikem, budete znát, jak se chránit před jakoukoliv negativitou a budete vědět, jak číst lidské bytosti, číst jejich myšlenky a pocity. A budete naplno využívat svou mysl a samozřejmě, jak minulý týden řekl Ježíš a stojí za to to zopakovat, budete nesmrtelní a navždy mladí.

Takže, když se vrátíte, budete asi vypadat trochu mladší, trochu víc budete zářit, ale budete vypadat stejně, stále budete stejnou fyzickou bytostí. Jen trochu pozměněnou. Doporučuji vám, abyste žili tak, jako byste zde měli být ještě dalších asi pět let. Přestože k první vlně Vzestupu může dojít kdykoli, a doufáme, že se to stane brzy, nelze to zaručit.

Proto nechceme, abyste vy či někdo další přestali takzvaně dbát o svoji bezpečnost a je třeba pokračovat a chovat se, jako byste zde zůstávali. Pokud uvnitř cítíte silnou inspiraci, pokud cítíte vnitřní vedení, anebo vás něco k tomu nabádá, můžete trochu pozměnit systém práce, ale chci dodat, že je to vaše odpovědnost a ne moje.

Takže pokud by zde někdo chtěl odejít ze zaměstnání a bude předpokládat, že za dva dny bude na lodi, nechci o tom nic slyšet. Neuvádíme žádná data, protože je neznáme a nevíme, kdy to přesně bude. Takže vám doporučujeme, abyste zvýšili svoji koncentraci či meditace.

Ale neměňte svůj životní styl dramaticky. Je to těžké, protože probíhá jistý proces, a protože jste přijali tuto výzvu, s kterou jste na duchovní cestě již před nějakou dobou potkali, probíhá emocionální léčení a jak víte, někdy dělá člověku potíž, v plné míře fungovat v tomto materialistickém světě a v pracovních situacích, ale celkově dochází k velkému čištění na emocionální úrovni, takže se nakonec budete cítít mnohem lehčí.

Ohledně první vlny existují určité podmínky; musí být dosaženo určitého kritického počtu lidí; je to něco mezi 1 000 a 2 000 lidmi, je to náš odhad, že bude zapotřebí taký počet lidí. Může to být nakonec víc nebo míň, ale myslíme si, že kdyby byly dva tisíce hvězdných semínek připravených jít v první vlně, pravděpodobně by to stačilo. Znovu říkám, že je to odhad.

144 000 je celkový odhad počtu hvězdných semínek či vzestoupených bytostí, které jsou v této době zde. Takže vidíte, že vás je zhruba sto čtyřicet čtyři tisíc, kteří jste se před dávnými časy přihlásili na tuto misi coby hvězdná semínka. A my hledáme pouze malé procento z nich, aby se mohla uskutečnit první vlna.

Je zcela nemožné říct vám, kdo to je, ani dle toho, jak se chovají, protože jak jsem řekl, je tu 144 000 bytostí, ale většina z nich upadla do hlubokého stavu materiálního života, takže skutečnost, že se nechovají jako hvězdná semínka, neznamená, že jimi nejsou. Znamená to pouze, že jsou víc utajeni.

Vy všichni jste nějakým způsobem naprogramováni, možná pár z vás má spíše takový rozvolněný život a jste připraveni okamžitě jít, jiní si svůj život plánují a nachází se v různých fázích manifestace svých snů ve svém životě, možná že jste si již úplně manifestovali některé aspekty vašich snů: to, co si přejete vytvořit, vaše kariéry, a to, čeho na světě chcete dosáhnout.

A to vše nějak na vás působí, když se vám začíná zvedat vědomí. Protože budete konfrontování s realitou, kterou musíte propustit ve všech jejích aspektech. A když je opustíte, uděje se s vámi změna a/nebo dojde k tomu, že zatímco budete existovat ve svém světě jako doposud a plnit své povinnosti, budete se, pokud půjde o vaše závazky, cítit jinak.

Budete se cítit svobodnější, volnější, méně vázáni, a schopní víc se dělit z pozice Vyššího Já, z pozice své pravdy manifestovat to, co jste si doposud nedopřávali naplno –ať už šlo o vaši povahu anebo celou vaši bytost.

Konec první části

Plán Vzestupu – část 2

 

ČÁST 1 ZDE

Cobra: „Před mnoha lety poskytlo Aštarovo velitelství docela přesného průvodce pro proces Vzestupu skrze kanál Erika Kleina. Zde jsou nahrávky těchto chanelingů, které nám byly poskytnuty skrze kontakt uvnitř Bratrstva Hvězdy:“

Channelováno Erikem Kleinem:

Děti pracovníků světla, kteří procházejí Vzestupem: pokud procházíte Vzestupem a máte děti, ty také vzestoupí. Jejich věk bude urychlen na stejný věk, jaký máte vy, proto vás upozorňuji, že vaše rodičovské období skončí.

Mnozí zažijí to, co se v tomto světě označuje jako smrt. Jde o ty, kteří si při posledním Vzestupu nezvolí evakuaci. Budou převezeni na místo, které odpovídá jejich úrovni vývoje. Ti, kdo si zvolí evakuaci, jak tady mluvím o závěrečné evakuaci, kdy budou mít všechny lidské bytosti příležitost odejít, bude to těsně před kataklyzmatickými událostmi, k nimž, jak předpovídáme, dojde.

Ti, kdo budou mít ve svém srdci dostatek lásky na to, aby byli pozvednuti a odevzdali se procesu pozvednutí, ale ještě nebudou připraveni vzestoupit, budou umístěni na třídimenzionálním plavidle a bude tam o ně postaráno. Pak budou převezeni na planety, kde se budou cítit nejlíp a kde budou moct pokračovat ve zpracování své karmy.

Ti, kdo nebudou otevřeni vůči procesu pozvednutí a následné evakuaci, nejspíš projdou procesem smrti a jejich duše budou evakuovány bez těl. S těmi, kdo jsou zde maskování jako lidské bytosti, ale jsou ve skutečnosti pány temna a s podobnými typy vyzařování, bude jednáno hromadně. Někteří budou vráceni do Centrálního Slunce k rekonstrukci.

Na tomto světě je mnoho bytostí, které do tohoto světa nepatří a které vytvářely chaos od okamžiku, kdy vkročily na tuto planetu a které zotročovaly jiné bytosti, nevinnou lidskou masu na základě svých schopností a různých mocenských her a touhy po ovládání, jako jsou padlí andělé, atd.

Ti všichni existují a bude to řešeno a v současné době se ve vesmíru odehrává hodně úklidu. Tento mechanizmus dávání věcí do pořádku se dostal i na Zemi a nyní bude Země dána do pořádku v souladu s přáním Otce. Takže nikdo nebude potrestán, ale všechny bytosti budou převezeny tam, kde budou moct být spíše ve společnosti takových, s nimiž jsou v souladu.

Takže ti, kdo jsou Vzestoupenými bytostmi, budou pouze s Vzestoupenými bytostmi a ti kdo jsou humanoidé z jiných dimenzí, ale stále mají v sobě nevinnost a jsou otevřeni vůči růstu, budou se svou vlastní rasou a nebudou podléhat těmto mocnostem a temným bytostem.

Temné síly a temné bytosti: bude jim dána příležitost změnit svůj způsob chování, ale ti, kdo nebudou chtít, budou asi muset být rozloženi a restrukturováni. Je možné, aby duše zemřela.

Všechny ty věci budou propuštěny. Nebudete pociťovat ztrátu, že je opustíte, protože vy budete naplněni větším pocitem přítomnosti a síly a tím, co jste opustili, ale přesto tam ještě bude část té cesty, kterou opouštíte. Je to skoro takový pocit, jako při umírání.

Podobá se to tomu, jako byste měli v úmyslu opustit Zemi obvyklým způsobem, podobně, jako to dělají lidé dnes, když zde ponechají své tělo. A když tato cesta nabyde reálnější obrysy, vy budete mít pocit, jako byste se připravovali udělat to stejné.

Protože ti z vás, kdo mají vztah s lidmi, co nejsou na cestě Vzestupu, anebo se rozhodnou jinak, se dostanete do úzkých ohledně toho, zda máte s nimi zůstat, anebo odejít. A pro mnoho lidí to bude velmi významná volba a velmi hluboká realizace té volby.

Znovu říkám a rád bych poukázal na to, že budete mít vědomí, budete si své vědomí uvědomovat, protože v rámci příprav musíte v plné míře rozumět, tomu, pro co se rozhodnete. Rozhodnout se, co to znamená, zvolit si, že zůstanete zde a co to znamená, odejít na vlně Vzestupu.

Takto to bude pro vás snadnější pochopit; budete mít zkušenost, že tento svět neopouštíte, ale že nejdřív budete tahat ty, kteří žijí na tomto světě s vámi, protože tady opravdu nezůstane třídimenzionální realita, kterou by bylo možné na této planetě prožívat.

Především bych chtěl říct, abyste se nekritizovali ohledně toho, jakou míru bezpodmínečné lásky jste dosáhli. Je to součást hry a dramatu vašeho života a je to vaše učivo a učivo pro ty, o kterých zde mluvíme.

Takže, nebuďte na sebe přísní, nesuďte se příliš tvrdě, pokud si myslíte, že v tom máte určité limity. Myslím, že je nevyhnutné pro vás, a také pro ostatní, kdo jsou stále v 3D realitě, aby měli určitou míru nepěkných zkušeností s lidskými bytostmi, zejména ti, kdo nejsou otevřeni vůči duchovnu a ke svému Vyššímu já.

Vidím vaši frustraci, protože je těžké, zažívat to, když si tolik přejete mír a lásku a tu bezpodmínečnou otevřenost. Nedělejte si starosti ohledně toho, že musíte být na určitém místě či v určitém prostoru. Spíše si dělejte starosti s tím, abyste pravidelně dělali meditace a připravovali se, otevírali svá srdce a učili se, co se potřebujete naučit a ptát se a dělat channelingy, či cokoliv, co používáte a co vám pomáhá.

Pokud to děláte, nemusíte se bát, že se na vás zapomene anebo že budete v nesprávnou dobu na nesprávném místě a že možná budete litovat, že jste něco udělali špatně. Takové myšlenky byste měli ze své mysle vypudit. Ujišťuji vás, že v každičkém okamžiku víme, kde jste.

A také jsme si dobře vědomi vlivu úplňku na lidi. Vaše energie se tehdy zintenzivňuje, a pokud jste na cestě Vzestupu a zejména pokud jste v takovou chvíli zaměřeni na meditace, vaše meditace budou intenzivnější. Aštar se o tom zmiňuje jako o sklízení energie úplňku.

Pokud se nesoustředíte, pak zažíváte věci, kvůli kterým se cítíte ještě víc zmateni. Takže to, co děláme, tedy co dělá Aštarovo velitelství je, že používá tuto energii na podporu jejich vlastních projekcí, jejich vlastních energetických polí a pokud jde o proces Vzestupu, věci jsou pak pro ně snadnější.

Nemohu zacházet do větších podrobností, protože vědecké schopnosti tohoto chanellera jsou omezené. Nechceme tím říct, že k první vlně dojde pouze za úplňku, ale za současné situace je období úplňku nejpravděpodobnější. Úplněk, k němuž směrujeme, a který bude, myslím, v soboru, bude mimořádně silný, takže tomu všichni věnujte pozornost a v tomto období už od teďka meditujte a také krátce po úplňcích během víkendu. Člověk nikdy neví.

Možná byste chtěli říct, že Aštarovo velitelství je teď na nejvyšším stupni pohotovosti a čeká na pokyn shora na to, kdy začne první vlna. Nedokáži vám říct, jaká jsou kritická čísla anebo jakého vyváženi je pro to zapotřebí, protože je to příliš komplikované dokonce i pro mě, takže vám to nemohu říct, ale kritický počet lidí pro první vlnu je mnohem vyšší, než tomu bylo před pár měsíci.

Také situace na Zemi a transformace zemských energií se trochu posunuly, takže byste mohli říct, že je to taková problematická situace, kterou nelze snadno vyřešit. Je to něco, co si vyžaduje mistrovskou mysl, mistrovský počítač Otce, který ví, kdy je ten správný čas.

Takže pokud jde o nás, my děláme, jak nejlíp umíme a vy také, abyste se připravili, a my doufáme, že všichni ti, o nichž víte, že jsou asi probuzeni a nějak si vědomí těchto informaci, abyste s nimi tyto informace sdíleli a nabrali další dobrovolníky. Jak tomu rozumím, je to první podmínka, na kterou čekáme.

Ale jsou zde ještě další faktory. Možná řeknete, že když má dojít k velkému kataklyzmatu, pokud by mělo nastat konečné kataklyzma, první vlna by měla nastat okamžitě. Proto také změny na Zemi monitorujeme.

Sluneční soustava, do níž Země patří, vstupuje do části vesmíru, kde dojde k drastickým kataklyzmatům a k posunu pólů a elektromagnetického pole, což bude mít za následek, že Země vstoupí do vzestoupeného stavu a všechen život, který existuje ve 3D, bude muset prostor opustit.

Víme to už dlouho, že existuje tato pravděpodobnost, či spíše neodvratnost, protože se to ostatně děje v případě všech planet, které se nacházejí v této fázi vývoje. Není to nic, co by bylo omezeno pouze na Zemi, je to vzorec, program. Takže program Země ve třetí dimenzi končí.

[Přecházíme do další části channelingu]

Tady je Archanděl Michael, či spíše jeho jedna část, která s tebou hovoří. Začněme tím, že každý z vás má ve svém těle, ve svých různých emocionálních a spirituálních tělech, propojení na všechny různé aspekty vašeho třídimenzionálního života.

Tato propojení můžete vnímat jako provazy a proces Vzestupu si žádá, aby byly tyto psychické spojnice v době vašeho Vzestupu uvolněny. Je zapotřebí, abyste to propustili, protože budete povzneseni a ty provazy by vás chtěly zadržovat zpátky, dalo by se říct, držely by vás u země.

Jako kotvy, které drží horkovzdušný balón. A není pochyb o tom, že když se vám před skutečným vzestupem začne zvedat vědomí, začnete tato lana cítit, budete ta místa, kde vás drží, cítit, a možná že se budete cítit víc nepohodlně, když si jich budete vědomi, protože to není nic příjemného, být připoután k nějakému omezení.

Proto budu dnes večer s vámi pracovat, abych vám pomohl přetnout vaše psychické napojení a znovu chci připomenout, že nebudeme ovlivňovat to, jaké máte pocity k vašim milovaným, že byste k vůči nim přestali cítit lásku. Ve skutečnosti k nim možná budete cítit větší lásku.

V tomto ohledu vám nabízím své služby. Nabízím vám svoji přítomnost, abych vám pomohl, když cítíte potřebu odpoutat se, cítíte potřebu svobody a ochrany před třídimenzionální zkušeností.

Teď si vizualizujte pyramidu, jak vás celé obklopuje. Chtěl bych, aby mě teď každý z vás zavolal, mě, archanděla Michaela, a abyste mě ve svém srdci vnitřně požádali, abych rozpletl vaše psychické propojení s třídimenzionální realitou.

Možná budete mít pocit, jak se vracíte na své původní místo, jak sestupujete do své pyramidy, anebo možná zažijete něco jiného. Vaše pyramida se nadzvedne, dole se otevře a zvedne se a vrátí do svého zdroje. Požádejte o pozvednutí, a požádejte mě a další mistry o pomoc a o zpřetrhání vašich psychických propojení.

Když to budete dělat pravidelně, zjistíte, že se ve svém vědomí stáváte poněkud lehčími a trochu svobodnějšími, bez ohledu na intenzitu, jak zažíváte moji přítomnost. Když mě zavoláte, budu s vámi.

Předám vám afirmaci, kterou budete moct použít také ve svém každodenním životě a která vám pomůže chránit se a odpoutat se od třídimenzionální reality:

„Já jsem neodvolatelně chráněn/a proti všem lidským výtvorům“.

Určitě zjistíte, že si přejete, abyste byli míň spojeni s třídimenzionálním vědomím a toto vám pomůže toho dosáhnout.

Takže vás žádám, abyste všechny ty emoce, které ještě stále zažíváte a které jsou hustější povahy, jako zloba a strach, rozhořčení a vina, všechny tyto druhy prožitků, abyste se otevřeli a nechali je odejít, abyste je uvolnili. Nechci po vás, abyste se analyzovali, ani abyste se posuzovali; v podstatě vám říkám, abyste se začali víc bezpodmínečně milovat a přijímat se takoví, jací jste.

Protože je to bezpodmínečné přijetí se, bez sebekritiky a bez odsudků, které napomůže uvolnit sevření, které je v těch energiích, jež zůstaly vězet ve vašich emocionálních tělech. Pokud z nějakého důvodu stále ještě pociťujete pocit viny, ve skutečnosti kolem tohoto prožitku zesilujete sevření, s pocitem, že je to pro vás cenná zkušenost, že je to pro vás potřebné a že jste si tuto konkrétní zkušenost zasloužili.

Já vám říkám, že si žádnou takovou zkušenost nezasloužíte. Neexistuje žádný důvod, proč by se někdo kvůli něčemu měl cítit vinen. A proč by kdokoliv z vás měl cítit bolest a utrpení, vztek či strach. Neříkám, že to nezažijete, já jenom říkám, že pro to není žádný legitimní důvod.

Nezasloužíte si to zažívat. Jste bytosti světla, které milujeme. Jste božské bytosti, které se zde inkarnovaly z konkrétního důvodu. A tento důvod teď uzrál, když si stále víc uvědomujete své poslání a kdy vaše božské já vystupují do popředí, přebírají víc vlády nad vašimi běžnými životy a nad vašimi rozhodnutími a volbami.

Takže, vlastně je čas uvolnit tu vaši omezenou část nejlíép jak to umíte, otevřít se tomu procesu a otevřít se svém božskému já. Bezpodmínečně, aby mohlo přes vás proudit, aby mohlo zmírnit všechno utrpení, které ještě stále ve vás je. Všechny vaše omezené zážitky.

Vaše role v tom všem je opravdu jednoduchá. Já to přináším do vaší pozornosti, abyste si to uvědomili. Tento aspekt práce, kterou s vámi děláme, je jednoduše takový, že se tomu procesu víc otevřete a dovolíte si trochu víc, protože opravdu, tu práci děláme my, ve spojení s vaším Vyšším já.

Není to nic, s čím byste se měli zdržovat ve svých meditacích, že byste se nějak specificky osvobozovali od nějaké konkrétní emoční hustoty. Jde jenom o to, abyste si byli toho procesu vědomi, když se bude jasně odvíjet a abyste důvěřovali a uznávali práci, která probíhá. Jde o to, abyste přestali lpět na tech hustých energiích, které vás ještě do jisté míry obklopují.

To, že jste si toho procesu vědomi, vám umožňuje, že tím proplujete s větší lehkostí. Strach z toho, že nejste na tom správném místě, že jste sešli z cesty, že nebudete pozvednuti, že toho nejste hodni, to všechno musí odejít. To vše se vznáší kolem vás jako nějaký mrak.

Protikladem strachu je důvěra a víra a poddání se a přijetí. Musíte mít hluboký osobní vztah a spojení s vašimi průvodci, se mnou a s dalšími mistry, kteří s vámi pracují, abyste těmi změnami propluli, takže když dojde k vašemu vzestoupení, budete připraveni, budete již na prahu, budete natolik připraveni, že to pro vás bude zcela přirozená událost.

A tehdy bude velmi nepravědpodobné, že byste cítili strach a že by ten strach v poslední minutě změnil váš způsob uvažování. V mezidobí, zatímco čekáte na vlny Vzestupu, zatímco čekáte na vaše vzestoupení, budete mít hezčí život, bude ve vás víc klidu a štěstí, budete zažívat rozšířenější prožitky.

Budete víc napojeni na vaše průvodce, že budete schopni přijímat jejich vyzařovánou lásku a budete schopni obklopit se láskou k sobě, protože, řeknu vám, intenzita emočního čištění se nezmenší, ale bude nadále narůstat.

A vy se do toho procesu musíte vrhnout po hlavě. Vy všichni jste, ať věříte, či ne, velmi čisté bytosti, přesto, co občas v životě zažíváte. Vy jste výběr toho nejlepšího na planetě Zemi. Stane se to a bude se to stávat i nadále, dokud nebudete ve stavu, že se od toho všeho oprostíte.

A zjistíte, že všechna tato velká práce stála za to. Takže znovu opakuji: vaše vedení je mimořádně důležité, protože vám dá víru, zkušenost, zkušenost pravdy vám dá víru a dlůvěru, abyste tím prošli a abyste ten proces umožnili. Dá vám to potřebný odstup, protože tyto hustoty jsou často do vaší osobnosti hluboce vrostlé, dalo by se říct.

A tak by se vám mohlo zdát, že část vaší osobnosti, či část vás samotných se odtrhuje a někdy to můžete pociťovat jako trochu složité a náročné, někdy jako hodně náročné a pokud jste dostatečně vědomí, dokážete se od toho procesu dostatečně odpoutat a budete mít svůj cíl ukotven pevně před sebou.

Tak, abyste si mohli dopřát, že naše práce s vámi půjde rychleji, a to umožní, aby věci, kterých je třeba se zbavit, zmizely a to se skutečně stane. Vaše úsilí v této věci je minimální; jde spíš o to, abyste byli uvolněni a abyste pokračovali po své cestě s důvěrou.

Jak víte, existuje mnoho technik, které používají terapeuti na uvolnění vzteku a různých omezujících emocí, takže pokud cítíte či jste vedeni, abyste prošli takovouto zkušenosti, udělejte to.

Věřte mi, jsme s vámi na sto procent a na všechny způsoby. Takže opakuji, výsledkem toho všeho je radost. Budeme s vámi pracovat, budeme koupat vaše emocionální těla v našich léčivých energiích, můžete vzývat fialový plamen, což je specialita St. Germaina – pokud pociťujete hustotu a omezení.

Jde zde pro vás velká pomoc. To vše je věcí toho, abyste se naučili rozpoznávat sami sebe jako světelné bytosti, spíše než jako bytosti, které mají svá omezení. Zesílíme světlo do bodu, kdy se mu již nepůjde vyhýbat. Nemějte obavy, že zmeškáte loď, že nebudete kontaktováni v nějaké důležité věci, v určitých důležitých okamžicích vašeho života.

Spojíme se s vámi, jak to bude možné a potřebné, abychom vám v tom procesu pomohli. Takže se v průběhu toho procesu přijměte, umožněte tomu procesu, aby se odehrál, a ať se manifestuje cokoliv, nesuďte se, a věřte mi, že všechny bytosti, které šly po té cestě před vámi, všichni Vzestoupení mistři, kteří měli zkušenost s inkarancí v třídimenzionálním životě, prošli stejnými zkušenostmi, jakými procházíte vy, někdy se cítili ztraceni a bylo toho na ně příliš a jindy se cítili blaženě.

To, co dělali, aby zajistili, že budou úspěšní a zajistili svůj Vzestup, bylo jednoduše to, že dovolili, aby ten proces proběhl, měli se rádi bez ohledu na vše ostatní a spíše se identifikovali s pravdou, než s procesem samotným anebo s omezenými vnějšími zážitky.

Je to možné. Není to pravděpodobné, ale v některých málo vzácných případech to je možné, že proces, kterým budou procházet, bude trochu odlišný. Víte, budou muset mít světelné tělo, které bylo pro ně vytvořeno, ale je naším cílem, aby touto cestou šlo co největší množství z vás. Takže, samozřejmě, to je možné i pro člověka, který není hvězdným semínkem, ale odevzdal se světlu.

Když používáte svoji intuici a rozlišujete, s kým sdílíte informace, a doufám, že to děláte, není to něco, o co byste se měli dělit s většinou lidstva, alespoň zatím. Je to něco, o co se můžete podělit s těmi, kdo jsou k tomu otevřeni, protože ti, co jsou otevřeni, jsou většnou hvězdná semínka anebo adepti.

Takže bych řekl, že pokud jde o sdílení ifnormací, je důležité vyslovit slova, ale není důležité snažit se přesvědčit lidi, kteří nějsou vůči tomu otevření. Víte, je to spíše záležitost toho, najít takové lidi a vy k tomu dostanete intuitivní vedení, samozřejmě, ohledně toho, s kým byste mohli tyto informace sdílet.

Vidíte, jak jste mimořádní, takže přestaňte tady pobíhat a myslet si, že jste obyčejné lidské bytosti. Když jste Vzestoupenými mistry, jedná se o trochu jinou manifestaci; je to něco, jako že vás něco nahoře čeká. Čeká, aby se s vámi znovu spojilo. Protože jste se dobrovolně oddělili od svých světelných těl, od svých vozítek merkaby, abyste mohli plnit službu, kterou děláte.

Ve jménu té služby jste se do jisté míry obětovali, a samozřejmě, také ve jménu vašeho vlastního růstu. Proto je pro vás mnohem snazší vážit si Vzestupu, protože si na něj trochu pamatujete, tedy svou probuzenou pamětí.

A proto je pro ostatní tak těžké i jenom pochopit, o čem mluvíte. Jakmile jednou projdete Vzestupem do světelného těla, ono bude navždy s vámi spojeno prostřednictvím kanálu vašeho Vyššího já. Ve skutečnosti je to tak, že čím víc odpovědnosti při vašem Vzestupu, vašem vědomém Vzestupu na sebe vezmete, tím rychleji uvidíte, že se vyvíjíte a rozvíjíte a tím víc budete cítit, že opravdu vzestupujete.

Protože opravdový Vzestup je, a může být, postupný proces, který vyvrcholí závěrečnou událostí.

Víc a víc budete zažívat pocit pozvedávání, pocit rozšiřování se a ocitnete se tváří v tvář vaším omezením, jak jsme o tom také mluvili. Bude to příznak toho, ne že děláte něco špatně, ale že se vlastně rozšiřujete za všechna omezení, přesvědčení, staré výtvory. Vstoupíte na nové území vědomí.

Takže především bych chtěl doporučit, jak o tom stále mluvím, abyste pokračovali v meditacích, pokračovali ve vzývání manifestace vašeho světelného těla a hlavně abyste pokračovali ve volání mne anebo Ježíše anebo jiného mistra každý den. Každý den si udělejte čas, abyste dělali cokoliv, co vám funguje. Ale je mnohem důležitější, abyste měli silný vnitřní pocit, že jste vedeni.

Je důležité, abyste cítili, že se vám proces Vzestupu otevírá. Pokud se to stane jenom další filozofií new age, zjistíte, že se nepohybujete zrovna na té nejpřímější cestě a že vaše cesta směrem k Vzestupu neprobíhá v duchu intenzivního růstu.

Obracejte se na nás, když chcete svůj život naplnit radostí a v mezidobí byste se měli věnovat tomu, abyste se s námi takto spojovali a když děláte svoji vlastní práci, sílíte a významným způsobem rozšiřujete vaše propojení s námi.

Vězte, že poslední dny, kdy budete na této planetě, mají sloužit k tomu, abyste zažívali velkou radost a lásku, mír a nadšení. Vaše poslední dny na této planetě mají být pro vás potěšením a mohou takové být, protože benefitem práce, kterou děláte pro Vzestup, když propouštíte věci, je, že zažíváte život jako poněkud snazší, lehčí, radostnější a vaše uvědomování si vašich fyzických těl a vašeho zdraví a pocitu pohody se zvýší.

Také se zvýší vaše schopnost spojit se s větší přítomností lásky a léčení sebe sama i při vaší vnitřní práci. Proto je teď čas radosti a oslav. Sdílejte vše s jinými a vzájemně se podporujte. A otevřete se zázrakům, které se budou dít.

Váš výcvik na Vzestoupeného mistra může začít dlouho předtím, než Vzestoupeným mistrem budete. Budou chvilky, kdy se vám vaše mysl bude snažit říct, že je to vše šílené a že k tomu nikdy nedojde. Já vám to říkám dopředu, abyste, až se to stane, mohli říct, že jsem vám to říkal. Je to jakoby jste prošli mrakem.

Nejde o to, aby vás to odradilo, anebo že byste do toho měli vkládat hodně energie. Ale vězte, že se to objeví. Protože vaše víra bude podrobena zkoušce. Jedna z podmínek pro ty, kdo půjdou v první vlně, bude téměř naplno rozvinutý smysl pro víru. Víru a důvěru si budete rozvíjet čím dál víc a to bude různými malými testy podrobováno zkouškám a pokud vždy projdete těmi testy, zjistíte, že jste vzestoupili zase o trochu víc. A že čekáte s radostí na tu hlavní událost.

Je to zapotřebí, tento aspekt víry, je to velmi důležité a nemyslím tím slepou víru, nemyslím tím, že byste měli věřit všemu, co jste slyšeli od jednoho či druhého channelera, ale myslím tím víru ve vaši vlastní zkušenost, víru v to, že vaše srdce ví, co je pro vás pravdou. Takže opakuji, že je důležité, abyste se propojili s tímto procesem Vzestupu ve vás, abyste cítili jak to zázračně rostě stále víc a víc a to bude zdrojem vaší víry.

A když se budete cítit zmateni, zavolejte nás a vyhledejte ticho, v němž k vám můžeme promlouvat a sdílet s vámi naši lásku. Máme cesty a prostředky, jak se spojit se všemi z vás. Velmi to pomáhá a je to pro vás důležité, abyste udržovali kontakty s dalšími lidmi z vaší skupiny a vzájemně se podporovali. Můžete spolu meditovat. Můžeme pro sebe channelovat, můžete navštěvovat schůzky skupin u někoho doma.

Je to něco jako podpůrná skupina pro hvězdná semínka, jak tomu někdy říkám. Ale my sami nebudeme vědět, kdy nastane ten konečný okamžik, jenom možná hodinu či dvě předem. Jednou z nejdůležitějších podmínek je pociťování lásky, jak jsme o tom mluvili. A nepřítomnost strachu a pocitu porážky.

To budou hlavní vlastnosti, které budete mít. V těch posledních dnech budete cítit velké zintenzivnění procesu propouštění; možná budete cítit, jak se kroutí vaše emocionální těla, jak se zmítají ty vzory přesvědčení a omezení, všechno, co ve vás ještě zůstalo a s čím je třeba pracovat. Možná bude docházet k velkému uvolňování těch věcí a bude to intenzivnější.

Pokud to začnete pociťoat ve vašich životech, snad byste se mohli víc soustředit na meditace a dopřát si porady s námi. To vás připraví na Vzestup, pokud má k němu tentokrát dojít. A poslední hodiny před Vzestupem budete cítit spojení, budete cítit přítomnost svých průvodců, možná budete cítit mne, možná Ježíše, Sanandu, jak mu říkime, či jiné průvodce, jiné Vzestoupené bytosti, s nimiž pracujete.

V té době nebudete sami. Budete cítit silnou přítomnost vašich průvodců a tehdy začnete hodně cítit vnitřní klid a čistotu. Ano, znovu mluvím obecně. Ale myslím, že takto to bude vypadat u 99% z vás a že s největší pravděpodobností budete cítit přítomnost našeho vedení a v tom klidu a pohodě budete nejspíš inspirováni k meditaci.

Budete přitahování do tichých a klidných míst, kde se můžete spojit s duchem anebo si můžete užívat zážitek podvolení se, protože budete mít zkušenost s těmi oblastmi, kde jste připoutání ke světu. Zjistíte, že tam existují ještě nějaká spojení; jsou to vaše spojení s vaším pozemským životem a vztahy, které jste zde měli a teď budete mít příležitost, abyste si vybrali, zda ta spojení chcete opustit, anebo si je ponechat.

Skutečně vám doporučuji, abyste se otevřeli možnosti všechno to opustit. O to, co opustíte, bude postaráno, není to totiž tak důležité, jak si myslíte a to, k čemu směřujete, je mnohem důležitější, než máte představu. A to je docela radostné, takový prožitek klidu a éteričnosti.

I když budete stále vědomí ve svých tělech a budete meditovat anebo dělat něco jiného, nastane okamžik, kdy budete se svými průvodci sedět v tichu, a v tom tichu se vám vnitřní cestou ukáže velmi výrazná vize okna, či nějakého otvoru.

Bude to nějak vypadat jako okno či dveře, které se otevírají a nebude to tak jemné jako světlo, na které meditujete. Bude to hmotnější. Budete to vidět jak otevřenýma, tak i zavřenýma očima. Bude to zřetelné.

Obecně řečeno, pokud se to objeví, bude to pro vás prožitek trochu jiné manifestace, a v tom případě neváhejte. Postupujte v souladu se svou vírou, důvěrou a s vašimi pocity. V tom konečném okamžiku se sami rozhodnete, zda tím oknem projdete anebo zůstanete.

Před tím okamžikem budete se svými průvodci a také bezprostředně poté, ale v tom přesném kamžiku, když tím oknem budete procházet, když vstoupíte do světla, budete sami za sebe, budete mít pocit, že jste v tom sami.

Protože se jedná o individuální rozhodnutí, stane se vám to spontánně, budete vědět, co udělat, byli jste na to dostatečně připravováni. A když budete kráčet světlem, přes okno, možná uvidíte na druhou stranu, nějaké panorama nebo nějakou scenérii a uvidíte průvodce, jak na vás čekají a hned poté budete opět spojeni se svými průvodci. V tu chvíli již budete vzestoupeni.

Budete zažívat pocit důvěry a víry, proto je zapotřebí, abyste prošli těmito zkouškami víry a důvěry. Takže se nebojte. Přijde také strach, ale jeho zdroj nebude ve Vzestupu, jeho zdroj bude ve vašich dřívějších zkušeností na Zemi, které se vynoří, aby byly uvolněny.

Můžete s tím tedy začít, je to součást vašeho výcviku na Vzestoupeného mistra. Můžete s tím začít teď. Ale prvořadým úkolem bude služba sobě, hýčkat se, usnadnit si tuto cestu, to je vaší hlavní odpovědností.

Zadruhé: udělejte cokoliv, co můžete udělat, abyste sdíleli tyto informace, abyste se nakontaktovali na jiná hvězdná semínka, která ještě nevědí o tomto procesu a o této nadcházející události, protože, jak víte, je zapotřebí určitého kritického množství určitého počtu dobrovolníků, jinak nebude mít Vzestup potřebný účinek.

Je to něco, co je zapotřebí provést od srdce k srdci, pravdu lze sdělit jenom prostřednictvím energie srdce. Budete vzestoupeni předtím, než se vrátíte. A již nikdy se nedostanete do stavu před Vzestupem. Nelze vzestoupit bez těla.

Pobyt zde na Zemi mnohokrát pozvedl váš duchovní vývoj a pokrok. Není to tak, že dokud jste nevzestoupili, nedělali jste nic. Udělali jste toho mnoho v mnoha životech a v tomto životě pomáháte druhým a šíříte lásku a pracujete na svém rozvoji.

Proto mnozí cítí, že je jejich práce hotova a jiní mohou mít pocit, že je ještě zapotřebí udělat “poslední tah“ v tom, co dělají, anebo co by mohli udělat. Možná nastane chvíle, kdy se na pár hodin či dokonce dnů budete cítit totálně ztraceni a nebudete schopni zvládat realitu. Připomínám, že proto je důležité pokračovat v propojování se vzájemně a informování se o tom, čím v tom procesu procházíte, a někdy jsou ty procesy velmi intenzivní.

Pomáhá to, mít ve svém okolí druhé lidi, kteří ten proces chápou, a říkat si o tom. Technologie, které máme, budou poté, co bude Země vyčištěna, přivezeny na Zemi. V procesu pozvednutí a Vzestupu budete shromážděni, budete odvezeni domů, protože váš původ je zcela jiný, víte. Mnozí z vás jste z mnoha velmi odlišných oblastí vesmírů.

Vrátíte se do svých domovů, anebo se rozhodnete zůstat na Zemi na nějakou dobu jako pozemští Mistři, ale nakonec, poté, co zde bude vaše práce hotova, budete mít většinou příležitost, aby vás odvezli domů anebo se vrátit na vaši domovskou planetu, či do vaší domovské oblasti, z níž pocházíte. Možná vás to bude táhnout domů, anebo budete v této specifické manfestaci pociťovat stesk po domově, ale mnozí z vás se budou víc cítit doma na Zemi, protože zde byli po tak dlouhou dobu.

Nicméně vám však vesmír otevře své dveře a budete moct cestovat po vesmírech, dimenzemi, a zažívat zázraky tvoření. Pokud byste měli někdo být na řídícím středisku, na velitelství, bude nad tím místem plošina, či plavidlo, a to komunikační centrum. A chanelleři, kteří jsou zde na Zemi, se stále víc spojují s bytostmi, které na této velitelské platformě operují. V jiném ohledu se dá říct, že vás oslovuje tělo Merkaby toho channelera. Takže ve skutečnosti máte pořád nad sebou těla Merkaby.

Sám channeler je zmaten z toho, jak má pracovat s tímto aspektem svého propojení s tímto specifickým plavidlem.

[Přechod do další části channelingu]

Žádejte a dostanete. Toto je část spojení, o které vás žádáme; o to, abyste se spojili se svým vnitřním vedením. Aštarovo velitelství disponuje dvacetčtyři hodin denně plně funkčními operátory.

Všechny bytosti, které opustily svá těla a jsou ve stavu takzvaně čekání, čekají na nová těla, která jsou nefyzické povahy a která dosáhnou úroveň vývoje či úroveň zkušeností, vycházejíc ze svého specifického vývoje. Mohou skončit na jiné planetě.

Konec druhé části

 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *