Principy tvoření

Jmenuji se Alea a pocházím ze souhvězdí Orionu. Našim úkolem je všem bratrům a sestrám vysvětlovat základní principy stvoření a základní pravidla chování a porozumění.

Já Alea pobývám v našem vesmíru už několik miliónů let (měřeno vašimi roky). Za tu dobu jsem pochopila účel a smysl rození do hmoty. Ve vašem pojetí je smyslem života reinkarnace za účelem získání nových poznatků a zkušeností.

Z prvotního hlediska je tento účel správný, ale z hlediska ducha je účelem reinkarnace naučit se principům tvoření, principům lásky a soucitu. Tyto tři povahové rysy jsou pilířem všech možných skutků v celém stvoření.

Princip tvoření je založen na základní myšlence projevu našeho stvořitele, na principu vzájemné propojenosti, důvěry a sounáležitosti s druhými. Princip tvoření neznamená být arogantní či vychloubačný. To je práce vaší lidské mysli.

Princip tvoření vychází z jednoty, z vašeho srdce. Vaše srdce je zdrojem veškerého tvoření. V srdci jsou prvotní kódy našeho stvořitele. Jen srdce je schopné tvořit v souladu s jednotou.

Bohužel vaše srdce jsou protkané emocemi a bolestmi, které často zkreslí a pohltí váš cit a úsudek. Vaše zkreslení je veliké neboť vaše srdce prošlo mnohými bolestmi a příkořími.

V čem my spatřujeme nápravu je, aby jste lépe vnímali sami sebe, ale i ostatní. Dovedli se správně nacítit na bolest a strádání každého bratra a sestru. Ne vždy jste schopni pochopit reakce toho druhého. Vašich  bolestí už bylo dost a proto vás žádáme, aby jste svou láskou a pochopením, milovali jeden druhého.

Přes své pochopení a soucit můžete léčit i ty druhé. Vaše léčení je prvořadé. Vy sami jste zdrojem boží lásky a soucitu, a proto buďte k ostatním vždy milí a soucitní.

Vaše srdce vždy tvoří, ať chcete nebo nechcete. Vaše srdce je zdrojem všeho, vaše srdce je vším a zároveň vstupní branou, jak vy říkáte do ráje. Milujte svá srdce, jak nejlépe dovedete.

Princip lásky je založen na principu vzájemného pochopení a možnosti umožnit druhým být sami sebou.

Princip lásky nikoho neomezuje, nikoho nesoudí, nikoho nepoučuje a ani nezkoumá. Princip lásky je dar vašeho stvořitele.

Jak správně tvořit s láskou?

Velice jednoduše. Vždy si představ, že tvé srdce je zdrojem velké záře a obrovského soucitu. Rozšiř tuto zónu do okruhu několika metrů, aby vždy toto pole zasáhlo i ostatní, s kterými zrovna mluvíš. Toto energetické pole lze roztáhnout do nekonečných výšin a šířek, lze tímto polem obsáhnout vše, na co pomyslíš. Tvé srdce je zdrojem lásky, zdrojem, kterým máš tvořit.

Dalším principem,který je pro vás nesmírně důležitý je princip soucitu.

Soucit znamená procítit druhého.

Jak správně procítit druhého?

Že budete k němu otevření, nebudete mu lhát, a ani nic namlouvat. Vy sami budete zdrojem soucitu, jinak to ani nelze.

Vaši zdrojem soucitu je opět vaše srdce. Soucit je zdrojem vzájemného porozumění a důvěry. Není zdrojem lítosti či nepochopení. Soucitu se nejlépe naučíte tak, že nejdříve pochopíte sami sebe. Všechny vaše bolesti, strádání a utrpení. Přes svůj soucit k sama sobě můžete chápat i postoje druhých.

Vesmír funguje na těchto třech základních principech a zdrojem těchto principů je náš stvořitel. Tam odtud vše pochází a tam i my směřujeme, abychom jednou i my byli jedinečnými, laskavými a mírumilovnými tvořiteli našich vesmírů.

Bez lásky nelze tvořit.

To, že vás nyní obklopuje temnota, neznamená, že nejste zdrojem světla a lásky. Ba naopak. Vaše temnota vás pohání ke světlu, bez temnoty by jste nepochopili principy lásky. Milujte svou temnotu, to ona vás vede ke světlu. Děkuji. Alea

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *